Globale planning

 

Inspraak- en informatieronde buurt juni 2020
Uitwerken plannen en onderzoeken juni – september 2020
Opstellen ontwerp bestemmingsplan september – november 2020
Procedure bestemmingsplan december 2020 – september 2021
Ontwerp woningen (architectuur) december 2020 – maart 2021
Omgevingsvergunning woningen september 2021 – januari 2022
Start realisatie begin 2022