Waarom deze locaties?

Drie scholen in Twello zijn van hun eigen locaties verhuisd naar een nieuw, gezamenlijk gebouw: brede school De Fliert. Daarmee komen twee (voormalige) schoollocaties vrij voor herontwikkeling. Ook zijn twee locaties aan het spoor al langere tijd in beeld om ontwikkeld te worden.

Voor alle vier locaties wordt woningbouw beoogd dat recht moet doen aan het kwalitatieve woningbouwprogramma van de gemeente Voorst. Daarnaast moet het passen in de eigen stedenbouwkundige omgeving. Iedere locatie vraagt om zijn eigen stedenbouwkundige opzet en beeld.

De gemeente Voorst heeft voor de ontwikkeling van deze locaties diverse randvoorwaarden opgesteld en een viertal ontwikkelaars uitgedaagd om binnen deze uitgangspunten plannen te maken voor woningbouw.

Deze randvoorwaarden betroffen o.a.:

  • het woningbouwprogramma;
  • de beeldkwaliteit;
  • duurzaamheid;
  • parkeernormen;
  • inrichting van de openbare ruimte;
  • behoud van een aantal waardevolle bomen;
  • een minimaal vereiste grondwaarde.

Na een zorgvuldige afweging heeft de gemeente Voorst gekozen voor de plannen van de ontwikkelcombinatie Bemog/Nikkels/Le Clercq. In de voorbije periode heeft de combinatie, die onder de naam BNC Ontwikkeling B.V. de locaties gaat ontwikkelen, de schetsontwerpen in overleg met de gemeente meer geconcretiseerd.

Het schetsplan

BNC Ontwikkeling B.V. wil graag aan de omwonenden de schetsplannen presenteren en deze samen bespreken alvorens de plannen verder worden uitgewerkt tot een definitief ontwerp en de procedure voor het wijzigen van het bestemmingsplan wordt opgestart.

Naast dat we u informeren, zijn we vooral ook erg benieuwd naar uw ideeën, vragen en wensen. Dit kan voor ons waardevolle input zijn bij de verdere uitwerking van het plan. Wij nodigen u als omwonende(n) daarom van harte uit om uw ideeën, vragen en wensen kenbaar te maken. Dit kan per deelplan via het betreffende reactieformulier per deelplan. Indien gewenst kunt u ook een terugbelverzoek achterlaten en dan nemen wij telefonisch contact met u op.

Troelstralaan

Voormalige locatie De Oase

verkaveling_website_Troelstralaan

Abraham Kuyperstraat

Voormalige locatie De Kruimelkring

verkaveling_website_abrahamkuyper

Frans Halsstraat

Locatie Kajak & Twellose Accordeon Vereniging

verkaveling_website_FransHals

Koningin Julianastraat

Weiland tegenover Medisch Centrum Twello

verkaveling_website_KonJuliana