Locatie Frans Halsstraat

De helft van de planlocatie aan de Frans Halsstraat wordt momenteel als voetbalveld gebruikt. Naast het veld zijn in de huidige situatie twee verenigingsgebouwen aanwezig. Aan de noordzijde ligt het spoor met aangrenzend daaraan de Frans Halsstraat, één van de ontsluitingswegen van het centrum van Twello. Aan de overige zijden grenst de locatie aan de achterkanten van omliggende woningen.

Visie Erve Frans

Dit erf ligt dichtbij de spoorlijn Apeldoorn-Deventer. Aan de overige 3 zijden van het plangebied zijn achtertuinen met schuttingen. Om die achterkanten af te schermen, afstand te houden tot de bestaande woningen en het spoorweggeluid van minimale invloed te laten zijn is gekozen voor twee bouwblokken haaks op het spoor. Tussen de twee blokken ligt het erf waar o.a. geparkeerd kan worden, waar ruimte voor groen en ruimte voor ontmoeting is.
De 2 blokken bestaan uit een blok van 7 woningen en een blok van 8 woningen. Het blok van 7 eengezinswoningen zal in de koop in een prijscategorie van € 200.000 tot € 300.000 vrij op naam worden aangeboden. Het blok van 8 woningen bestaat uit starters koopwoningen met een maximale prijs van € 200.000 vrij op naam. De woningen zijn voorzien in 2 bouwlagen en een pannendak met een flauwe dakhelling. De goothoogte komt uit op circa 6 meter en de nokhoogte op circa 8 tot maximaal 9 meter.
De bestaande achterpaden en erfgrenzen blijven ongewijzigd. De nieuwe woningen voorzien in hun eigen ontsluiting van de achtertuinen.

Verkavelingskaart

Ga met uw muis over de kaart en klik op een item voor meer informatie. Heeft u een vraag of opmerking op een object of onderdeel? Klik dan bij het onderdeel op “Ik heb een vraag of opmerking”. Deze wordt automatisch gekoppeld aan ons reactieformulier, zodat wij exact weten om welke locatie of object het gaat. 

Frans Halsstraat
Rijwoningen (1) Rijwoningen (2) Parkeren (1) Parkeren (2) Parkeren (3) Parkeren (4) Parkeren (5) Bankje met pergola Hoge heesters (1) Vaste planten (1) Vaste planten (2) Vaste planten (3) Vaste planten (4) Speelelement Bestaande boom (1) Bestaande boom (2) Bestaande boom (3) Bestaande boom (4) Nieuwe boom (1) Nieuwe boom (2) Nieuwe bomen (3) Nieuwe boom (4) Nieuwe boom (5) Nieuwe boom (6) Bestaande haag (1) Bestaande haag (2) Hekwerk Hoge heesters (2) Hoge heesters (3) Hoge heesters (4)

Rijwoningen (1)

Rijwoningen (2)

Parkeren (1)

Parkeren op grasbetonblokken

Ik heb hier een vraag of opmerking over

Parkeren (2)

Parkeren op grasbetonblokken

Ik heb hier een vraag of opmerking over

Parkeren (3)

Parkeren op grasbetonblokken

Ik heb hier een vraag of opmerking over

Parkeren (4)

Parkeren op grasbetonblokken

Ik heb hier een vraag of opmerking over

Parkeren (5)

Parkeren op grasbetonblokken

Ik heb hier een vraag of opmerking over

Bankje met pergola

Aankleding van het terrein met een zitbankje en een pergola.

Ik heb hier een vraag of opmerking over

Hoge heesters (1)

Plantenvak met hoge heesters als begroeiing

Ik heb hier een vraag of opmerking over

Vaste planten (1)

Plantenvak met vaste planten, prairiemengsel

Ik heb hier een vraag of opmerking over

Vaste planten (2)

Plantenvak met vaste planten, prairiemengsel

Ik heb hier een vraag of opmerking over

Vaste planten (3)

Plantenvak met vaste planten, prairiemengsel

Ik heb hier een vraag of opmerking over

Vaste planten (4)

Plantenvak met vaste planten, prairiemengsel

Ik heb hier een vraag of opmerking over

Speelelement

Speelelement in de groenstrook voor kinderen

Ik heb hier een vraag of opmerking over

Bestaande boom (1)

Bestaande boom wordt behouden in het plan

Ik heb hier een vraag of opmerking over

Bestaande boom (2)

Bestaande boom wordt behouden in het plan

Ik heb hier een vraag of opmerking over

Bestaande boom (3)

Bestaande boom wordt behouden in het plan

Ik heb hier een vraag of opmerking over

Bestaande boom (4)

Bestaande boom wordt behouden in het plan

Ik heb hier een vraag of opmerking over

Bestaande haag (1)

Bestaande haag handhaven en herstellen

Ik heb hier een vraag of opmerking over

Bestaande haag (2)

Bestaande haag handhaven en herstellen

Ik heb hier een vraag of opmerking over

Hekwerk

Hekwerk met klimplant, hoogte 1.80m

Ik heb hier een vraag of opmerking over

Hoge heesters (2)

Plantenvak met hoge heesters als begroeiing

Ik heb hier een vraag of opmerking over

Hoge heesters (3)

Plantenvak met hoge heesters als begroeiing

Ik heb hier een vraag of opmerking over

Hoge heesters (4)

Plantenvak met hoge heesters als begroeiing

Ik heb hier een vraag of opmerking over

Nikkels_Frans_halsstraat-9
Nikkels_Frans_halsstraat-13
Nikkels_Frans_halsstraat-6
Nikkels_Frans_halsstraat-14