Nieuwbouw op vier locaties in Twello

De gemeente Voorst is een aantrekkelijke woongemeente. De gemeente heeft in haar woonvisie “aantrekkelijk Voorst 2025” duidelijk gemaakt wat zij doet binnen het thema wonen om de positie van  aantrekkelijke woongemeente te behouden en te versterken. Belangrijke pijlers daarbij zijn: beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen voor starters en jonge gezinnen, maar ook het bebouwen van inbreidingslocaties boven uitbreidingslocaties. Op basis hiervan heeft de gemeente Voorst de keuze gemaakt om een viertal inbreidingslocaties (t.w. de school- en spoorlocaties) in Twello in te vullen met woningbouw.

Lees verder op deze website voor meer informatie over de plannen.