Nieuwbouw op vier locaties in Twello

De gemeente Voorst is een aantrekkelijke woongemeente. De gemeente heeft in haar woonvisie “aantrekkelijk Voorst 2025” duidelijk gemaakt wat zij doet binnen het thema wonen om de positie van  aantrekkelijke woongemeente te behouden en te versterken. Belangrijke pijlers daarbij zijn: beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen voor starters en jonge gezinnen, maar ook het bebouwen van inbreidingslocaties boven uitbreidingslocaties. Op basis hiervan heeft de gemeente Voorst de keuze gemaakt om een viertal inbreidingslocaties (t.w. de school- en spoorlocaties) in Twello in te vullen met woningbouw. Als omwonende van de betreffende locaties geven we u graag inzicht in de plannen zoals die er nu liggen.

Lees verder op deze website voor meer informatie over de plannen.

De mogelijkheid om te reageren is gesloten. Heeft u desondanks nog vragen? Neem dan contact met ons op. 

Graag komen we in gesprek

Samen met de gemeente Voorst vinden we het belangrijk dat ontwikkelingen, ook in deze bijzondere tijden, zoveel mogelijk door blijven gaan. Met de inzet van online communicatiemogelijkheden proberen we alle belanghebbenden goed te informeren en in gesprek te komen.

Vervolg

De resultaten van deze informatie- en reactieronde nemen we mee bij de verdere uitwerking van de plannen. De planning is om na de zomer 2020 te starten met het opstellen van het bestemmingsplan om deze in het 4e kwartaal formeel in procedure te brengen.

Wij stellen ons graag aan u voor!

Troelstralaan

Voormalige locatie De Oase

Abraham Kuyperstraat

Voormalige locatie De Kruimelkring

Frans Halsstraat

Locatie Kajak & Twellose Accordeon Vereniging

verkaveling_website_FransHals

Koningin Julianastraat

Weiland tegenover Medisch Centrum Twello

verkaveling_website_KonJuliana